INNOVAPROD-CV COVID

Ajudes a Pimes manufactureres per a la innovació de productes enfront de la crisi sanitaria.